Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2694(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0373/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.5

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0298

Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

13.5. Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. júna 2012 (bod 13 zápisnice zo dňa 12.6.2012).

Návrhy uznesenia B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 a B7-0377/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA B7-0296/2012

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA B7-0373/2012

(nahrádzajúci B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 a B7-0376/2012):

podaný týmito poslancami:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols a Boris Zala v mene skupiny S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0298)

(Návrh uznesenia B7- 0377/2012 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia