Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg

13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

13.2. Stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

13.3. Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet ***I (afstemning)

13.4. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2012: overskud fra gennemførelsen af budgettet for 2011 (afstemning)

13.5. EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik