Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012 - Strasburgu

13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Anness I tiegħu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0294)

Intervent

Alexandra Thein (rapporteur).


13.2. Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0295)


13.3. Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0296)


13.4. Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2012: il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0297)


13.5. Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ġunju 2012 (punt 13 tal- Minuti ta' 12.6.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 u B7-0377/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0296/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA B7-0373/2012

(flok B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 u B7-0376/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0298)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7- 0377/2012 waqgħet.)

Avviż legali - Politika tal-privatezza