Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2701(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0389/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.1

Antagna texter :

P7_TA(2012)0299

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

17.1. Våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika
CRE

Resolutionsförslag B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 och B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Britta Thomsen och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Seán Kelly och Nicole Kiil-Nielsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá och Piotr Borys.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.1 i protokollet av den 5.7.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy