Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2702(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0393/2012

Разисквания :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Гласувания :

PV 05/07/2012 - 18.2

Приети текстове :

P7_TA(2012)0300

Протокол
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург

17.2. Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 и B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt и Marek Henryk Migalski представиха предложения за резолюция.

Изказаха се: Sergio Paolo Francesco Silvestris, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Liisa Jaakonsaari.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.2 от протокола от 5.7.2012 г..

Правна информация - Политика за поверителност