Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2702(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0393/2012

Keskustelut :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Äänestykset :

PV 05/07/2012 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0300

Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

17.2. Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, ja Marek Henryk Migalski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Liisa Jaakonsaari.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Connie Hedegaard (komission jäsen)käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 18.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö