Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2702(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0393/2012

Debatten :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 18.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0300

Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

17.2. Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 en B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt en Marek Henryk Migalski lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sergio Paolo Francesco Silvestris, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Liisa Jaakonsaari.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.2 van de notulen van 5.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid