Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0393/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0300

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

17.2. Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 och B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, och Marek Henryk Migalski redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Sergio Paolo Francesco Silvestris för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Liisa Jaakonsaari.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 5.7.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy