Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0388/2012

Συζήτηση :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0301

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

17.3. Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 και B7-0399/2012

Οι Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake και Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marek Henryk Migalski και Bernd Posselt, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Joanna Senyszyn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Ulrike Lunacek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου