Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2712(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0388/2012

Debatten :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0301

Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

17.3. Het schandaal van de gedwongen abortussen in China
CRE

Ontwerpresoluties B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 en B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake en Marie-Christine Vergiat, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marek Henryk Migalski en Bernd Posselt, lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Joanna Senyszyn, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli en Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner en Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek over het verloop van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.3 van de notulen van 5.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid