Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0388/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0301

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

17.3. Skandalen med tvångsaborter i Kina
CRE

Resolutionsförslag B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 och B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake och Marie-Christine Vergiat, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, och Bernd Posselt redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner och Bernd Posselt.

Talare: Ulrike Lunacek om genomförandet av debatten.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.3 i protokollet av den 5.7.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy