Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2701(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0389/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 18.1

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0299

Zápis
Čtvrtek, 5. července 2012 - Štrasburk

18.1. Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Africe (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0389/2012rev

(nahrazující B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis a Charles Tannock za skupinu ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0299)

(Návrh usnesení B7-0391/2012 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí