Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2701(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0389/2012

Keskustelut :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Äänestykset :

PV 05/07/2012 - 18.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0299

Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

18.1. Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0389/2012/rev

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

Marina Yannakoudakis ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0299)

(Päätöslauselmaesitys B7-0391/2012 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö