Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2701(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0389/2012

Debatai :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Balsavimas :

PV 05/07/2012 - 18.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0299

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d. - Strasbūras

18.1. Prievarta prieš lesbietes ir LGBTI teisės Afrikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ir B7-0401/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0389/2012rev

(keičiama B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ir B7-0401/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;

Marina Yannakoudakis ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0299).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0391/2012 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika