Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2701(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0389/2012

Debatten :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 18.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0299

Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

18.1. Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 en B7-0401/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0389/2012rev

(ter vervanging van B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 en B7-0401/2012):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marina Yannakoudakis en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0299)

(Ontwerpresolutie B7-0391/2012 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid