Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2701(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0389/2012

Debaty :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Głosowanie :

PV 05/07/2012 - 18.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0299

Protokół
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg

18.1. Przemoc wobec lesbijek i prawa osób LGBT w Afryce (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 i B7-0401/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0389/2012rev

(zastępujący B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 i B7-0401/2012):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis i Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0299)

(Projekt rezolucji B7-0391/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności