Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2701(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0389/2012

Dezbateri :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Voturi :

PV 05/07/2012 - 18.1

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0299

Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

18.1. Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 şi B7-0401/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0389/2012rev

(care înlocuieşte B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 şi B7-0401/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis şi Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0299)

(Propunerea de rezoluţie B7-0391/2012 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate