Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2701(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0389/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 18.1

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0299

Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

18.1. Násilie páchané na lesbičkách a práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0389/2012rev

(nahrádzajúci B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 a B7-0401/2012):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis a Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0299)

(Návrh uznesenia B7-0391/2012 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia