Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2702(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0393/2012

Arutelud :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0300

Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg

18.2.  Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0393/2012

(asendades B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 ja B7-0405/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud ( P7_TA(2012)0300 )

(Resolutsiooni ettepanek B7-0404/2012 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika