Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2702(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0393/2012

Keskustelut :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Äänestykset :

PV 05/07/2012 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0300

Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

18.2. Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0393/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 ja B7-0405/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0300)

(Päätöslauselmaesitys B7-0404/2012 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö