Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2702(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0393/2012

Dezbateri :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Voturi :

PV 05/07/2012 - 18.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0300

Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

18.2. Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 şi B7-0405/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0393/2012

(care înlocuieşte B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 şi B7-0405/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR;

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2012)0300)

(Propunerea de rezoluţie B7-0404/2012 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate