Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0393/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0300

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

18.2. Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 och B7-0405/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0393/2012

(ersätter B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 och B7-0405/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari och Mitro Repo för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen;

Jaroslav Paška.

Antogs (P7_TA(2012)0300)

(Resolutionsförslag B7-0404/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy