Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2712(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0388/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0301

Zápis
Čtvrtek, 5. července 2012 - Štrasburk

18.3. Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0388/2012

(nahrazující B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE;

Véronique De Keyser a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen a Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2012)0301)

Vystoupení

Marie-Christine Vergiat k průběhu a výsledkům hlasování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí