Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0388/2012

Keskustelut :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Äänestykset :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0301

Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

18.3. Pakkoaborttiskandaali Kiinassa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0388/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen ja Edward McMillan-Scott ALDE-ryhmän puolesta

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0301)

Puheenvuoro:

Marie-Christine Vergiat äänestysten kulusta ja niiden tuloksista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö