Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2712(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0388/2012

Debatten :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0301

Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg

18.3. Het schandaal van gedwongen abortussen in China (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 en B7-0399/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0388/2012

(ter vervanging van B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 en B7-0399/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen en Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2012)0301)

Het woord werd gevoerd door:

Marie-Christine Vergiat over het verloop en de uitslag van de stemmingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid