Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2712(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0388/2012

Debaty :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Głosowanie :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0301

Protokół
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg

18.3. Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 i B7-0399/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0388/2012

(zastępujący B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 i B7-0399/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen i Edward McMillan-Scott w imieniu grupy ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias i Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2012)0301)

Wystąpienie

Marie-Christine Vergiat w sprawie przebiegu i wyników głosowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności