Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0388/2012

Dezbateri :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Voturi :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0301

Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg

18.3. Scandalul avorturilor forţate din China (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 şi B7-0399/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0388/2012

(care înlocuieşte B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 şi B7-0399/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2012)0301)

Intervenţie

Marie-Christine Vergiat referitor la derularea votării şi la rezultatele acesteia.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate