Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0388/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0301

Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg

18.3. Škandál v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0388/2012

(nahrádzajúci B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 a B7-0399/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2012)0301)

Vystúpenie

Marie-Christine Vergiat k priebehu a k výsledkom hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia