Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0388/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0301

Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg

18.3. Skandalen med tvångsaborter i Kina (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 och B7-0399/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0388/2012

(ersätter B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 och B7-0399/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen och Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias och Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen;

Jaroslav Paška.

Antogs (P7_TA(2012)0301)

Inlägg

Marie-Christine Vergiat om genomförandet och resultaten av omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy