Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 8.Αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ρίο+20 (20-22 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)
 9.Κίνδυνος για τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας λόγω ναύλωσης στο πλαίσιο της CITES (συζήτηση)
 10.Διάφορα
 11.Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)
 12.Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (γραπτή δήλωση)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.2.Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.3.Οικονομική συνδρομή στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
13.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2011 (ψηφοφορία)
  
13.5.Πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
17.1.Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική
  
17.2.Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut
  
17.3.Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  
18.1.Πράξεις βίας εναντίον των λεσβιών, και δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT) στην Αφρική (ψηφοφορία)
  
18.2.Eλευθερία της έκφρασης στη Λευκορωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Andrzej Poczobut (ψηφοφορία)
  
18.3.Σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 20.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 21.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (239 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (211 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (168 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (156 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (288 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (408 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (513 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου