Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes ( esitatud resolutsiooni ettepanekud )
 8.Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused (arutelu)
 9.Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames (arutelu)
 10.Muud küsimused
 11.Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)
 12.Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)
 13.Hääletused
  
13.1.Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas ***I (hääletus)
  
13.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk (hääletus)
  
13.5.ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas
  
17.2.Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum
  
17.3.Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas
 18.Hääletused
  
18.1.Lesbiliste naiste vastane vägivald ning lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ja mõlemasooliste (LGBTI) inimeste õigused Aafrikas (hääletus)
  
18.2.Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum (hääletus)
  
18.3.Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 21.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (211 kb) 1 lisa (8 kb) 2 lisa (8 kb) 
 
Protokoll (218 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (153 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (138 kb)    
 
Protokoll (258 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (212 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (439 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika