Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset (keskustelu)
 9.CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet (keskustelu)
 10.Muuta
 11.Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)
 12.Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)
 13.Äänestykset
  13.1.Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  13.2.Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  13.3.Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ***I (äänestys)
  13.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2012: varainhoitovuoden 2011 ylijäämä (äänestys)
  13.5.Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  17.1.Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa
  17.2.Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus
  17.3.Pakkoaborttiskandaali Kiinassa
 18.Äänestykset
  18.1.Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa (äänestys)
  18.2.Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus (äänestys)
  18.3.Pakkoaborttiskandaali Kiinassa (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 21.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (58 kb)    Nimenhuutoäänestykset (211 kb) Liite 1 (8 kb) Liite 2 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (227 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (147 kb) Nimenhuutoäänestykset (153 kb)    
 
Pöytäkirja (262 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (202 kb) Nimenhuutoäänestykset (440 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö