Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Resultaat van de Rio+20-top (debat)
 9.Gevaar van charteren voor de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de CITES-overeenkomst (debat)
 10.Diversen
 11.Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)
 12.Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)
 13.Stemmingen
  
13.1.Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***I (stemming)
  
13.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering tijdens het begrotingsjaar 2011 (stemming)
  
13.5.EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
17.1.Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika
  
17.2.Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut
  
17.3.Het schandaal van de gedwongen abortussen in China
 18.Stemmingen
  
18.1.Geweld tegen lesbiennes en LGBTI-rechten in Afrika (stemming)
  
18.2.Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut (stemming)
  
18.3.Het schandaal van gedwongen abortussen in China (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten
 21.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)
Notulen (213 kb) Presentielijst (58 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (211 kb) Bijlage 1 (8 kb) Bijlage 2 (8 kb) 
 
Notulen (219 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (151 kb)    
 
Notulen (270 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (199 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (438 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid