Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (ingivna resolutionsförslag)
 8.Resultat av Rio+20-toppmötet (20-22 juni 2012) (debatt)
 9.Fartygsbefraktning - ett hot mot flaggstatens ansvar enligt Cites-konventionen (debatt)
 10.Diverse
 11.Utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap (skriftlig förklaring)
 12.Instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass (skriftlig förklaring)
 13.Omröstning
  
13.1.Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.2.Tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.3.Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet ***I (omröstning)
  
13.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: överskottet från budgetåret 2011 (omröstning)
  
13.5.EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika
  
17.2.Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut
  
17.3.Skandalen med tvångsaborter i Kina
 18.Omröstning
  
18.1.Våld mot lesbiska personer och hbti-personers rättigheter i Afrika (omröstning)
  
18.2.Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut (omröstning)
  
18.3.Skandalen med tvångsaborter i Kina (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Beslut om vissa dokument
 21.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass (skriftlig förklaring)
Protokoll (213 kb) Närvarolista (58 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (211 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (163 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (137 kb)    
 
Protokoll (264 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (197 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (439 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy