Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 262kWORD 227k
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset (keskustelu)
 9.CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet (keskustelu)
 10.Muuta
 11.Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)
 12.Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)
 13.Äänestykset
  
13.1.Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.2.Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
13.3.Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ***I (äänestys)
  
13.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2012: varainhoitovuoden 2011 ylijäämä (äänestys)
  
13.5.Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
17.1.Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa
  
17.2.Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus
  
17.3.Pakkoaborttiskandaali Kiinassa
 18.Äänestykset
  
18.1.Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa (äänestys)
  
18.2.Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus (äänestys)
  
18.3.Pakkoaborttiskandaali Kiinassa (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 21.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 2011/35/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, IMCO

- Erityiskertomus nro 7/2012 (Vastuuvapaus 2011) - Viinialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistus: tähänastinen kehitys (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta jatkamalla päätöksen soveltamisaikaa sekä saattamalla ajan tasalle kolmansien maiden nimet sekä tuotannon valvomisesta ja hyväksymisestä vastaavien viranomaisten nimet (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017 (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, AFET, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen tekemisestä (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta lisäämällä luokkaan ”alustavasti testattu” kuuluva metsänviljelyaineisto päätöksen soveltamisalaan ja saattamalla tuotannon hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavien viranomaisten nimet ajan tasalle (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

2) jäseniltä: päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys kahdenvälisestä sopimuksesta Somalian kanssa (B7-0378/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys turvallisesta asbestin loppukäsittelystä (B7-0379/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys näkövammaisten kulttuurimatkailusta (B7-0380/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys led-lamppujen käytön lisäämisestä (B7-0381/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys uudesta Syyriaa koskevasta strategiasta (B7-0382/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys jätteiden jäljitettävyyden mahdollistavasta ekologisesta pussista (B7-0383/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys aliravitsemuksesta Afrikan maissa (B7-0384/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys EU-tietouden sisällyttämisestä kouluopetukseen (B7-0385/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys uudesta harmaakaihin leikkaustavasta (B7-0386/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kantasolujen kylmäsäilytystä koskevasta patentista (B7-0387/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys käytettyjen renkaiden hyödyntämisestä (B7-0411/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: LIBE

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys sukupuolen vaikutusta terveyteen koskevan tutkimuksen aloittamisesta yliopistoissa (B7-0412/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI


3. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ilmoitti budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirrosta INF 1/2012 – Yleinen talousarvio 2012 - Pääluokka IV.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

Komission delegoitu asetus (EU), annettu 28.6.2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täydentämisestä maito- ja maitotuotealan ylikansallisen yhteistyön ja tuottajaorganisaatioiden välisten sopimusneuvottelujen osalta - C(2012)4297 - määräaika: 28.8.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Komission delegoitu päätös, annettu 29.6.2012, julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1173/2011 tarkoitetuista tilastojen väärentämiseen liittyvistä tutkinnoista ja sakoista- C(2012)4361 - määräaika: 29.8.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu asetus, annettu 29.6.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä nettomääräisiin lyhyisiin positioihin liittyviä ilmoitus- ja julkistamisvaatimuksia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavia yksityiskohtaisia tietoja sekä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseen käytettävän vaihdon laskentamenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta - C(2012)4362 - määräaika: 29.7.2012
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI


5. Parlamentin kokoonpano

Kyriakos Mavronikolas on ilmoittanut luopuvansa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävästään 1. syyskuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Carl Haglund on nimitetty Suomen hallituksen jäseneksi 5. heinäkuuta 2012 alkaen ja että Nils Torvalds on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi samasta päivämäärästä alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Carl Haglundin edustajantoimen vapautuneen 5. heinäkuuta 2012 alkaen ja merkitsi tiedoksi Nils Torvaldsin nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi samasta päivämäärästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Nils Torvalds osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ALDE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

budjettivaliokunta: Jan Mulder

kalatalousvaliokunta: Nils Torvalds

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta: Jan Mulderin tilalle Nils Torvalds


7. Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 12.6.2012, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (B7-0296/2012)

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0373/2012)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0374/2012)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0375/2012)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0376/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky ja Dominique Vlasto PPE-ryhmän puolesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (B7-0377/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 13.5.


8. Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset (keskustelu)

Komission julkilausuma: Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset

Janez Potočnik (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Vittorio Prodi S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux ja Josefa Andrés Barea.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Michael Theurer ja Jaroslav Paška.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


9. CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000127/2012): Gabriel Mato Adrover kalatalousvaliokunnan puolesta komissiolle: CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover esitteli kysymyksen.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo ja Struan Stevenson.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

10. Muuta

Luigi Berlinguer käytti puheenvuoron CERNin 4. heinäkuuta antamasta ilmoituksesta, jossa vahvistetaan uusia horisontteja hiukkasfysiikan alalla avaava Higgsin hiukkasen olemassaolo, sekä eurooppalaisen tieteellisen tutkimuksen näkymistä.


11. Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0007/2012 kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen, jonka Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ja Fiona Hall ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0302). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.7.2012 liite 1).

Filip Kaczmarek käytti puheenvuoron.


12. Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0010/2012 käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen, jonka Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ja Ewald Stadler ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0303). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 5.7.2012 liite 2).

Sergio Paolo Francesco Silvestris käytti puheenvuoron.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan ja sen liitteen I muuttamisesta [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0294)

Puheenvuoro:

Alexandra Thein (esittelijä).


13.2. Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaisista tuomareista [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0295)


13.3. Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 1639/2006/EY sekä yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla annetun asetuksen (EY) N:o 680/2007 muuttamisesta [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Göran Färm (A7-0150/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0296)


13.4. Lisätalousarvioesitys nro 3/2012: varainhoitovuoden 2011 ylijäämä (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0297)


13.5. Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. kesäkuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 12.6.2012, kohta 13).

Päätöslauselmaesitykset B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 ja B7-0377/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0296/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0373/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 ja B7-0376/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0298)

(Päätöslauselmaesitys B7- 0377/2012 raukesi.)


Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock ja Daniel Hannan

Mietintö Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi ja Charles Tannock

Mietintö Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula ja Daniel Hannan

Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva EU:n ja Israelin sopimus - B7-0296/2012 ja RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula ja Peter Jahr


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski ilmoitti, hän ei ollut voinut teknisten ongelmien vuoksi osallistua mietinnöistä A7-0185/2012, A7-0184/2012 ja A7-0150/2012 toimitettuihin äänestyksiin.


(Istunto keskeytettiin klo 12.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 3.7.2012, kohta 3)


17.1. Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa

Päätöslauselmaesitykset B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Britta Thomsen ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Nicole Kiil-Nielsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá ja Piotr Borys.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 18.1.


17.2. Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, ja Marek Henryk Migalski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Sergio Paolo Francesco Silvestris PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Liisa Jaakonsaari.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Connie Hedegaard (komission jäsen)käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 18.2.


17.3. Pakkoaborttiskandaali Kiinassa

Päätöslauselmaesitykset B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake ja Marie-Christine Vergiat, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski ja Bernd Posselt, esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta, Joanna Senyszyn S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner ja Bernd Posselt.

Ulrike Lunacek käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 18.3.


18. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


18.1. Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0389/2012/rev

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 ja B7-0401/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

Marina Yannakoudakis ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0299)

(Päätöslauselmaesitys B7-0391/2012 raukesi.)


18.2. Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 ja B7-0405/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0393/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 ja B7-0405/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0300)

(Päätöslauselmaesitys B7-0404/2012 raukesi.)


18.3. Pakkoaborttiskandaali Kiinassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0388/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 ja B7-0399/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen ja Edward McMillan-Scott ALDE-ryhmän puolesta

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0301)

Puheenvuoro:

Marie-Christine Vergiat äänestysten kulusta ja niiden tuloksista.


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


20. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Otsikon muuttaminen

- Trzaskowskin mietintöä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 123 artiklasta (kirjalliset kannanotot) laajennetaan kattamaan lainsäädäntöaloitteet (työjärjestyksen 42 artikla), ja otsikkoa muutetaan seuraavasti:

Euroopan parlamentin työjärjestyksen kirjallisia kannanottoja koskevan 123 artiklan ja lainsäädäntöaloitteita koskevan 42 artiklan muuttaminen – (2011/2058/REG)
valiokunta : AFCO

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 37 artikla)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tullitoimintaa ja verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (FISCUS) perustamisesta ja päätösten N:o 1482/2007/EY ja N:o 624/2007/EY kumoamisesta – 2011/0341(COD)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausunto varten: BUDG, ECON, JURI (37 artikla)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen – 2011/0282(COD)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (article 37)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisestä kalastuspolitiikasta - 2011/0195(COD)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH
lausuntoa varten: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (37 artikla)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 27.6.2012)

AFET-valiokunta

- EU:n ja Kiinan suhteet (2012/2137(INI))

- Finanssi- ja talouskriisin vaikutus ihmisoikeuksiin (2012/2136(INI))

CULT-valiokunta

- Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (2012/2132(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

DEVE-valiokunta

- Geenivaroja koskevien teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa (2012/2135(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, JURI, INTA)

ECON-valiokunta

- Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen (2012/2134(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

EMPL-valiokunta

- Maahanmuuttajien integraatio, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (2012/2131(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

FEMM-valiokunta

- Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy (2012/2129(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

IMCO-valiokunta

- Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet (2012/2133(INI))

LIBE-valiokunta

- Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (16. helmikuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti) (2012/2130(INI))
(lausuntoa varten: AFCO)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohta)
(puheenjohtajakokouksen päätös 27.6.2012)

AFET-valiokunta

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntööpano (neuvoston vuosittaiseen selvitykseen Euroopan parlamentille yhteisestä ulko-ja turvallisuuspolitiikasta perustuen) (2012/2138(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohta)
(puheenjohtajakokouksen päätös 5.6.2012)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle YK:n suojeluvastuun periaatteesta (R2P) (2012/2143(INI))

- Suositus neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta (2012/2142(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

Valiokuntien yhteistyömenettely
(puheenjohtajakokouksen päätös 27.6.2012)

EMPL

- Maahanmuuttajien integraatio, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (2012/2131(INI))
Valiokuntien yhteistyömenettely: EMPL, LIBE
(lausuntoa varten: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


23. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 10. syyskuuta 2012 - 13. syyskuuta 2012.


24. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Liite 1 - Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0007/2012 kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen, jonka Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ja Fiona Hall ovat jättäneet käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 11 ja P7_TA(2012)0302), on saanut 398 parlamentin jäsenen allekirjoituksen:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 2 - Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalainen teemapäivä (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0010/2012 käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaiseen teemapäivään, jonka Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ja Ewald Stadler ovat jättäneet käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 5.7.2012, kohta 12 ja P7_TA(2012)0303), on saanut 387 parlamentin jäsenen allekirjoituksen:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö