Indiċi 
Minuti
PDF 285kWORD 258k
Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.L-eżitu tas-Summit ta' Rio+20 (20-22 ta' Ġunju 2012) (dibattitu)
 9.It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni CITES (dibattitu)
 10.Varji
 11.Edukazzjoni għall-iżvilupp u ċ-ċittadinanza dinjija attiva (dikjarazzjoni bil-miktub)
 12.Twaqqif ta' Jum Ewropew tal-ġelat artiġjanali (dikjarazzjoni bil-miktub)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  
13.1.Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.2.Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
13.3.Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
13.4.Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2012: il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011 (votazzjoni)
  
13.5.Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 17.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
17.1.Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBTI fl-Afrika
  
17.2.Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut
  
17.3.L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  
18.1.Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (votazzjoni)
  
18.2.Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut (votazzjoni)
  
18.3.L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (votazzjoni)
 19.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 20.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 21.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 23.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 24.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Edukazzjoni għall-iżvilupp u ċ-ċittadinanza dinjija attiva (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Twaqqif ta' Jum Ewropew tal-ġelat artiġjanali (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KE, id- Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, JURI, IMCO

- Rapport Speċjali Nru 7/2012 (Kwittanza 2011) - "Ir-riforma tal-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid: Il-progress li sar s’issa" (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha u billi taġġorna l-ismijiet ta’ pajjiż terz u tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas Multiannwali għall-2013-2017 għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, AFET, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, AFET

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil taħt l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relattivament għat-tibdil fil-konċessjonijiet fir-rigward tal-laħam tat-tjur ipproċessat previsti fl-Iskeda tal-UE annessa mal-GATT tal-1994, u tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tajlandja taħt l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relattivament għat-tibdil fil-konċessjonijiet fir-rigward tal-laħam tat-tjur ipproċessat previsti fl-Iskeda tal-UE annessa mal-GATT tal-1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 18/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/971/KE fir-rigward tal-inklużjoni ta' materjal riproduttiv tal-foresta tal-kategorija "kwalifikati" fil-kamp tal-applikazzjoni ta' dik id-Deċiżjoni u l-aġġornament tal-isem tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ftehim bilaterali mas-Somalja (B7-0378/2012)
irreferut responsabbli: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rimi tal-asbestos mingħajr periklu (B7-0379/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-turiżmu kulturali għall-għomja (B7-0380/2012)
irreferut responsabbli: CULT
opinjoni: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu usa’ ta' bozoz tad-dawl LED (B7-0381/2012)
irreferut responsabbli: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija ġdida fit-territorju Sirjan (B7-0382/2012)
irreferut responsabbli: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-borża ekoloġika għat-traċċabilità tal-iskart (B7-0383/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-malnutrizzjoni fil-pajjiżi Afrikani (B7-0384/2012)
irreferut responsabbli: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-korsijiet ta' tagħlim dwar l-Ewropa fl-istituzzjonijiet skolastiċi (B7-0385/2012)
irreferut responsabbli: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tip ġdid ta' operazzjoni għall-katarretti (B7-0386/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-privattivi tal-krijopreservazzjoni taċ-ċelluli staminali (B7-0387/2012)
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu mill-ġdid ta' tajers mikulin (B7-0411/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: LIBE

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni tal-istudju ta’ "gender attention" fl-universitajiet (B7-0412/2012)
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont it-termini tal-artikolu 22, paragrafu 2 tar-regolament finanzjarju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew informa lill-awtorità baġitarja dwar it-trasferiment tal-approprijazzjonijiet INF 1/2012 – baġit ġenerali 2012 - Taqsima IV.


4. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru ../.../ ta’ 28.6.2012 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni transnazzjonali u n-negozjati kontrattwali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-ħalib u tal-lattiċibi - C(2012)4297 - skadenza : 28.8.2012
irreferut responsabbli: AGRI

Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni tad-29.6.2012 relattiva għall-inkjesti u l-multi marbutin mal-manipulazzjoni tal-istatistika msemmija fir-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiz-zona tal-euro - C(2012)4361 - skadenza : 29.8.2012
irreferut responsabbli: ECON

Regolament iddelegat mill-Kummissjoni tad-29.6.2012 li jissupplementa r-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli tekniċi relattivi għall-obbligi ta' notifika u pubblikazzjoni tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti, bl-imnut dwar informazzjoni li għandha tingħata lill-Awtorità Ewropea għas-Swieq Finanzjarji dwar dawn il-pożizzjonijiet u l-metodu ta' kalkolu tal-volum ta' skambji li jrid jiġi applikat biex ikunu ddeterminati l-azzjonijiet eżenti - C(2012)4362 - skadenza : 29.7.2012
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni : JURI


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Kyriakos Mavronikolas ippreżenta r-riżenja tiegħu mill-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew b'effett mill-1 ta' Settembru 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament stabbilixxa li l-post huwa vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Finlandja kkomunikaw il-ħatra ta' Carl Haglund bħala membru tal-Gvern Finlandiż b'effett mill-5 ta' Lulju 2012 u l-ħatra ta' Nils Torvalds biex jissosttwih fil-Parlament Ewropew b'effett mill-istess data.

B'konformità mal-Artikolu 7, paragrafu 1 tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett u l-Artikolu 4, paragrafi 1 u 4 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tas-siġġu battal ta' Carl Haglund mill-5 ta' Lulju 2012 u ħa nota tal-ħatra ta' Nils Torvalds bħala Membru tal-Parlament Ewropew b'effett mill-istess data.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Nils Torvalds jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat għall-Baġits: Jan Mulder

Kumitat għas-Sajd: Nils Torvalds

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern: Nils Torvalds minflok Jan Mulder


7. Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ġunju 2012 (punt 13 tal- Minuti ta' 12.6.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent, inkluż Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u f’Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky u Dominique Vlasto f'isem il-Grupp PPE, dwar il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (B7-0377/2012).

Votazzjoni: 5 ta' Lulju 2012.


8. L-eżitu tas-Summit ta' Rio+20 (20-22 ta' Ġunju 2012) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-eżitu tas-Summit ta' Rio+20 (20-22 ta' Ġunju 2012)

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Vittorio Prodi f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Sandrine Bélier f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux u Josefa Andrés Barea.

PRESIDENZA: Alexander ALVARO
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Alajos Mészáros, Michael Theurer u Jaroslav Paška.

Tkellem Janez Potočnik.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


9. It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni CITES (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000127/2012) mressqa minn Gabriel Mato Adrover, f'isem il-Kummissjoni Kumitat għas-Sajd, lill-Kummissjoni: It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni CITES (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija

Tkellmu Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D, Pat the Cope Gallagher f'isem il-Grupp ALDE, Isabella Lövin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo u Struan Stevenson.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Maria do Céu Patrão Neves.

Tkellem Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

10. Varji

Tkellem Luigi Berlinguer dwar it-tħabbira, magħmula l-4 ta' Lulju mis-CERN, li kkonfermat l-eżistenza tal-boson ta' Higgs, li tiftaħ fruntieri ġodda fil-fiżika tal-partiċelli, u dwar il-prospettivi tar-riċerka xjentifika Ewropea.


11. Edukazzjoni għall-iżvilupp u ċ-ċittadinanza dinjija attiva (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0007/2012 imressqa mill-Membri Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze u Fiona Hall dwar l-edukazzjoni dwar l-iżvilupp u ċ-ċittadinanza globali attiva ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tingħadda lid-destinatarji tagħha u se tkun ippubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2012)0302) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji se jiġu indikati fil-Minuti (Anness 1 tal- Minuti ta' 5.7.2012).

Tkellem: Filip Kaczmarek.


12. Twaqqif ta' Jum Ewropew tal-ġelat artiġjanali (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0010/2012 imressqa mill-Membri Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella u Ewald Stadler dwar it-Twaqqif ta' Jum Ewropew tal-ġelat artiġjanali ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tingħadda lid-destinatarji tagħha u se tkun ippubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2012)0303) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji se jiġu indikati fil-Minuti (Anness 2 tal- Minuti ta' 5.7.2012).

Tkellem: Sergio Paolo Francesco Silvestris


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Anness I tiegħu [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0294)

Intervent

Alexandra Thein (rapporteur).


13.2. Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0295)


13.3. Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0296)


13.4. Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2012: il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0297)


13.5. Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Ġunju 2012 (punt 13 tal- Minuti ta' 12.6.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 u B7-0377/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0296/2012

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA B7-0373/2012

(flok B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 u B7-0376/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0298)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7- 0377/2012 waqgħet.)


PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock u Daniel Hannan

Rapport Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi u Charles Tannock

Rapport Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula u Daniel Hannan

Il-ftehim bejn l-UE u l-Iżrael dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni ta' Prodotti Industrijali - B7-0296/2012 u RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula u Peter Jahr


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski għarraf li, minħabba raġunijiet ta' natura teknika, ma setax jieħu sehem fil-votazzjonijiet dwar ir-rapporti A7-0185/2012, A7-0184/2012 u A7-0150/2012.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

16. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


17. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 3.7.2012)


17.1. Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBTI fl-Afrika

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 u B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Britta Thomsen u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Seán Kelly u Nicole Kiil-Nielsen.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá u Piotr Borys.

Tkellem Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.1 tal- Minuti ta' 5.7.2012.


17.2. Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 u B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt u Marek Henryk Migalski ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Sergio Paolo Francesco Silvestris f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Liisa Jaakonsaari.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Tkellem Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.2 tal- Minuti ta' 5.7.2012.


17.3. L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 u B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake u Marie-Christine Vergiat, li wieġbet ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski u Bernd Posselt, ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Sari Essayah f'isem il-Grupp PPE, Joanna Senyszyn f'isem il-Grupp S&D, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli u Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner u Bernd Posselt.

Tkellmet Ulrike Lunacek dwar l-andament tad-dibattitu.

Tkellmet Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.3 tal- Minuti ta' 5.7.2012.


18. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


18.1. Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 u B7-0401/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0389/2012rev

(flok B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 u B7-0401/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström u Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis u Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0299)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0391/2012 waqgħet.)


18.2. Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 u B7-0405/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0393/2012

(flok B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 u B7-0405/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen u Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński u Paweł Robert Kowal f'isem il-Grupp ECR;

Jaroslav Paška.

Adottata (P7_TA(2012)0300)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0404/2012 waqgħet.)


18.3. L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 u B7-0399/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0388/2012

(flok B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 u B7-0399/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen u Edward McMillan-Scott f'isem il-Grupp ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias u Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Adottata (P7_TA(2012)0301)

Intervent

Marie-Christine Vergiat dwar l-iżvolġiment u r-riżultati tal-votazzjonijiet.


19. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


20. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Bidla fit-titolu

- Ir-rapport Trzaskowski lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali dwar l-artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura (dikjarazzjonijiet bil-miktub) qed jitwessa' ħalli jinkludi l-kwestjoni tal-inizjattivi leġiżlattivi (artikolu 42 tar-Regoli ta' Proċedura) u t-titolu għandu jinqara kif ġej:

"Il-bidla tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-Artikolu 123, marbut mad-dikjarazzjonijiet bil-miktub u dwar l-Artikolu 42, relattiv għall-inizjattivi leġiżlattivi – (2011/2058/REG)"
Kumitat: AFCO

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati

Kumitat JURI (Artikolu 37 tar-Regolament)

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' azzjoni għad-dwana u t-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea għall-perijodu 2014-2020 (Fiscus) u r-revoka tad-Deċiżjonijiet Nru 1482/2007/CE u Nru 624/2007/CE – 2011/0341(COD)
Kumitat responsabbli: IMCO
Opinjoni: BUDG, ECON, JURI (Artikolu 37)

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) – 2011/0282(COD)
Kumitat responsabbli: AGRI
Opinjoni: DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (Artikolu 37)

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd - 2011/0195(COD)
Kumitat responsabbli: PECH
Opinjoni: DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (Artikolu 37)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 27.6.2012)

Kumitat AFET

- Relazzjonijiet UE-Ċina (2012/2137(INI))

- L-impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq id-drittijiet tal-bniedem (2012/2136(INI))

Kumitat CULT

- L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (2012/2132(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

Kumitat DEVE

- Aspetti rigward l-iżvilupp tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuq ir-riżorsi ġenetiċi: l-impatt fuq it-tnaqqis tal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2012/2135(INI))
(opinjoni: ENVI, JURI, INTA)

Kumitat ECON

- It-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs (2012/2134(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

Kumitat EMPL

- L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (2012/2131(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

Kumitat FEMM

- Il-prevenzjoni ta' mard tan-nisa marbut mal-età (2012/2129(INI))
(opinjoni: ENVI)

Kumitat IMCO

- Aġenda ġdida għall-Politika Ewropea tal-Konsumatur (2012/2133(INI))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

- Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija (skont ir-riżoluzzjoni tal-PE tas-16 ta' Frar 2012) (2012/2130(INI))
(opinjoni: AFCO)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 27.6.2012)

Kumitat AFET

- L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) (2012/2138(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 5.6.2012)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-prinċipju tan-NU tar-responsabbiltà ta' protezzjoni (R2P) (2012/2143(INI))

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' restrizzjonijiet komuni rigward il-viżi għal uffiċjali Russi involuti fil-każ ta' Sergei Magnitsky (2012/2142(INI))
(opinjoni: LIBE)

Kumitati assoċjati
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 27.06.2012)

Kumitat EMPL

- L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (2012/2131(INI))
(opinjoni: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)
Kumitati assoċjati EMPL, LIBE


21. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


23. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 10 ta' Settembru 2012 sad-data 13 ta' Settembru 2012.


24. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson , Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas , Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds , Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Anness 1 - Edukazzjoni għall-iżvilupp u ċ-ċittadinanza dinjija attiva (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0007/2012 imressqa mid-deputati Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze u Fiona Hall dwar l-edukazzjoni għall-iżvilupp u ċ-ċittadinanza dinjija attiva (punt 11 tal- Minuti ta' 5.7.2012 u P7_TA(2012)0302) u ffirmata minn 398 Membru:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 2 - Twaqqif ta' Jum Ewropew tal-ġelat artiġjanali (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0010/2012 imressqa mill-Membri Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella u Ewald Stadler dwar it-twaqqif ta' Jum Ewropew tal-ġelat artiġjanali (punt 12 tal- Minuti ta' 5.7.2012 u P7_TA(2012)0303) u ffirmata minn 387 Membru:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza