Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 264k
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Transferuri de credite
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (propuneri de rezoluţie depuse)
 8.Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012) (dezbatere)
 9.Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES (dezbatere)
 10.Diverse
 11.Educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă (declaraţie scrisă)
 12.Stabilirea Zilei europene a înghețatei artizanale (declaraţie scrisă)
 13.Votare
  
13.1.Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.2.Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.3.Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice ***I (vot)
  
13.4.Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011 (vot)
  
13.5.Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (vot)
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 17.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
17.1.Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa
  
17.2.Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut
  
17.3.Scandalul avorturilor forţate din China
 18.Votare
  
18.1.Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa (vot)
  
18.2.Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut (vot)
  
18.3.Scandalul avorturilor forţate din China (vot)
 19.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 20.Decizii privind anumite documente
 21.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 23.Calendarul următoarelor şedinţe
 24.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Educaţia pentru dezvoltare şi cetăţenia mondială activă (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Stabilirea Zilei internaţionale a îngheţatei artizanale (declaraţie scrisă)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a ParlamentuluiEeuropean şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor 77/91/CEE și 82/891/CE, a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, IMCO

- Raportul special nr. 7/2012 ( Descărcarea de gestiune 2011) - „Reforma organizării comune a pieţei vitivinicole: progresele realizate până în prezent ” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AGRI

- Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (10449/2012 - C7-0169/2012 - 2011/0431(APP))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM, AFET, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte (14762/2011 - C7-0170/2012 - 2011/0249(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în Lista UE anexată la GATT 1994 şi a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în Lista UE anexată la GATT 1994 (07883/2012 - C7-0171/2012 - 2012/0046(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de transfer de credite DEC18/2012 - secțiunea III - Comisie (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare (08741/2012 - C7-0173/2012 - 2012/0069(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește includerea materialului forestier de reproducere din categoria „calificat” în domeniul de aplicare al respectivei decizii, precum și actualizarea numelor autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției (COM(2012)0355 - C7-0175/2012 - 2012/0172(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

2) de către deputaţi:, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la un acord bilateral cu Somalia (B7-0378/2012)
retrimis fond: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea în condiții de siguranță a azbestului (B7-0379/2012)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la turismul cultural pentru nevăzători (B7-0380/2012)
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la promovarea utilizării becurilor cu leduri (B7-0381/2012)
retrimis fond: ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la o nouă strategie pentru Siria (B7-0382/2012)
retrimis fond: AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la săculețul ecologic pentru trasabilitatea deșeurilor (B7-0383/2012)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la malnutriția din țările africane (B7-0384/2012)
retrimis fond: DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la cursurile educative consacrate Europei în instituțiile de învățământ (B7-0385/2012)
retrimis fond: CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la un nou tip de intervenție în cazul cataractei (B7-0386/2012)
retrimis fond: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluție referitoare la brevetarea criogenării celulelor sușă (B7-0387/2012)
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI, JURI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la reutilizarea cauciucurilor uzate (B7-0411/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: LIBE

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la introducerea în universități a studiului evoluției anumitor afecțiuni în funcție de gen („gender attention”) (B7-0412/2012)
retrimis fond: ITRE
aviz: ENVI


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din regulamentul financiar, Comitetul Economic și Social Europoean a informat autoritatea bugetară cu privire la transferul de credite INF 1/2012 – bugetul general 2012 – secțiunea IV.


4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 28.6.2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cooperarea transnațională și negocierile contractuale ale organizațiilor de producători în sectorul laptelui și al produselor lactate - C(2012)4297 - termen : 28.8.2012
comisia competentă în fond: AGRI

Decizia delegată a Comisiei din 29.6.2012 privind anchetele și amenzile legate de manipularea datelor statistice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro - C(2012)4361 - termen : 29.8.2012
comisia competentă în fond: ECON

Regulamentul delegat al Comisiei din 29.6.2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice normative privind obligațiile de notificare și publicare referitoare la pozițiile scurte nete, detaliile informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe cu privire la pozițiile scurte nete și metoda de calcul al volumului tranzacțiilor în vederea stabilirii acțiunilor exceptate - C(2012)4362 - termen: 29.7.2012
comisia competentă în fond: ECON
aviz : JURI


5. Componenţa Parlamentului

Kyriakos Mavronikolas și-a prezentat demisia din mandatul de deputat în Parlamentul European, cu efect de la 1 septembrie 2012.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existenţa locului vacant cu începere de la data respectivă şi a informat autoritatea naţională în cauză.

Autoritățile competente ale Finlandei au comunicat numirea lui Carl Haglund ca membru al guvernului finlandez cu efect de la 5 iulie 2012 și numirea lui Nils Torvalds ca înlocuitor al său în cadrul Parlamentului European cu efect de la aceeași dată.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant a lui Carl Haglund începând cu 5 iulie 2012 și a luat act de numirea lui Nils Torvalds ca deputat în Parlamentul European cu efect de la aceeași dată.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Nils Torvalds se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

Comisia pentru bugete: Jan Mulder

Comisia pentru pescuit: Nils Torvalds

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne: Nils Torvalds, care îl înlocuieşte pe Jan Mulder


7. Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 13 al PV din 12.6.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0296/2012);

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la politica UE privind Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est (B7-0373/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (B7-0374/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0375/2012);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0376/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky şi Dominique Vlasto, în numele Grupului PPE, referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (B7-0377/2012).

Vot: punctul 13.5 din PV din 5.7.2012.


8. Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012) (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012)

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Vittorio Prodi, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Seeber, Matthias Groote, Corinne Lepage, Bas Eickhout, Julie Girling, João Ferreira, Roger Helmer, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Charles Goerens, Eva Joly, Alda Sousa, Esther de Lange, Kriton Arsenis, Vladko Todorov Panayotov, Carl Schlyter, Erik Bánki, Judith A. Merkies, Toine Manders, Theodor Dumitru Stolojan, Marita Ulvskog, Kristiina Ojuland, Jim Higgins, Zita Gurmai, Françoise Grossetête, Richard Howitt, Peter Liese, Edite Estrela, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux şi Josefa Andrés Barea.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Michael Theurer şi Jaroslav Paška.

A intervenit Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


9. Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES (dezbatere)

Întrebare orală (O-000127/2012) adresată de Gabriel Mato Adrover, în numele Comisia pentru pescuit, Comisiei: Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES (B7-0120/2012)

Gabriel Mato Adrover a dezvoltat întrebarea.

Janez Potočnik (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo şi Struan Stevenson.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria do Céu Patrão Neves.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 11.30 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

10. Diverse

A intervenit Luigi Berlinguer referitor la anunţul făcut la 4 iulie de către CERN, prin care se confirmă existenţa bosonului Higgs, care deschide noi frontiere pentru fizica particulelor, şi referitor la perspectivele cercetării ştiinţifice europene.


11. Educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă (declaraţie scrisă)

Declarația scrisă 0007/2012, depusă de deputații Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze şi Fiona Hall privind educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă a întrunit semnăturile majorității deputaților din Parlamentul European și, în consecință, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate din prezenta ședință (P7_TA(2012)0302), numele semnatarilor fiind indicat în procesul verbal (anexa 1 al PV din 5.7.2012).

A intervenit Filip Kaczmarek.


12. Stabilirea Zilei europene a înghețatei artizanale (declaraţie scrisă)

Declarația scrisă 0010/2012, depusă de deputații Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella şi Ewald Stadler privind stabilirea Zilei europene a înghețatei artizanale a întrunit semnăturile majorității deputaților din Parlamentul European și, în consecință, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate din prezenta ședință (P7_TA(2012)0303), numele semnatarilor fiind indicat în procesul verbal (anexa 2 al PV din 5.7.2012).

A intervenit Sergio Paolo Francesco Silvestris.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a anexei I la Statut [02074/2011 - C7-0090/2011- 2011/0901A(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0294)

Intervenţie

Alexandra Thein (raportoare).


13.2. Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene [01923/2011 - C7-0091/2011- 2011/0902(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0295)


13.3. Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) [COM(2011)0659 - C7-0372/2011- 2011/0301(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Göran Färm (A7-0150/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0296)


13.4. Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia [11113/2012 - C7-0147/2012- 2012/2071(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0297)


13.5. Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 iunie 2012 (punctul 13 al PV din 12.6.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0296/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012 şi B7-0377/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0296/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE B7-0373/2012

(care înlocuieşte B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012 şi B7-0376/2012):

depusă de următorii deputaţi:
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols şi Boris Zala, în numele Grupului S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE;
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0298)

(Propunerea de rezoluţie B7- 0377/2012 a devenit caducă.)


A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

14. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Alexandra Thein - A7-0185/2012
Iva Zanicchi, Charles Tannock şi Daniel Hannan

Raport Alexandra Thein - A7-0184/2012
Iva Zanicchi şi Charles Tannock

Raport Göran Färm - A7-0150/2012
Iva Zanicchi, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock, Peter Jahr, Seán Kelly, Hannu Takkula şi Daniel Hannan

Acordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale - B7-0296/2012 et RC-B7-0373/2012
Sirpa Pietikäinen, Roberta Angelilli, Paul Murphy, Charles Tannock, Hannu Takkula şi Peter Jahr


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski a anunţat că, din motive tehnice, nu a putut participa la votarea rapoartelor A7-0185/2012, A7-0184/2012 şi A7-0150/2012.


(Şedinţa, suspendată la 12.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

16. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


17. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 3.7.2012)


17.1. Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa

Propuneri de rezoluţii B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 şi B7-0401/2012

Marina Yannakoudakis, Edit Bauer, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Britta Thomsen şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Seán Kelly şi Nicole Kiil-Nielsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carl Schlyter, Timothy Kirkhope, Peter Šťastný, Zuzana Brzobohatá şi Piotr Borys.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.1 din PV din 5.7.2012.


17.2. Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut

Propuneri de rezoluţii B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 şi B7-0405/2012

Filip Kaczmarek, Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Mitro Repo, Jiří Maštálka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt şi Marek Henryk Migalski au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Sergio Paolo Francesco Silvestris, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, şi Liisa Jaakonsaari.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Lena Kolarska-Bobińska şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.2 din PV din 5.7.2012.


17.3. Scandalul avorturilor forţate din China

Propuneri de rezoluţii B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 şi B7-0399/2012

Charles Tannock, Alojz Peterle, Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake şi Marie-Christine Vergiat, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Marek Henryk Migalski şi Bernd Posselt, au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Bogusław Sonik, Roberta Angelilli şi Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michael Gahler, Anna Záborská, Peter Skinner şi Bernd Posselt.

A intervenit Ulrike Lunacek referitor la derularea dezbaterii.

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.3 din PV din 5.7.2012.


18. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


18.1. Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 şi B7-0401/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0389/2012rev

(care înlocuieşte B7-0389/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012 şi B7-0401/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Marina Yannakoudakis şi Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0299)

(Propunerea de rezoluţie B7-0391/2012 a devenit caducă.)


18.2. Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012 şi B7-0405/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0393/2012

(care înlocuieşte B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012 şi B7-0405/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR;

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2012)0300)

(Propunerea de rezoluţie B7-0404/2012 a devenit caducă.)


18.3. Scandalul avorturilor forţate din China (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 şi B7-0399/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0388/2012

(care înlocuieşte B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012 şi B7-0399/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE;

Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2012)0301)

Intervenţie

Marie-Christine Vergiat referitor la derularea votării şi la rezultatele acesteia.


19. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


20. Decizii privind anumite documente

Changement de titre

- Raportul Trzaskowski al Comisiei pentru afaceri constituționale privind articolul 123 din Regulamentul de procedură (declarații scrise) este extins pentru a include problematica inițiativelor legislative (articolul 42 din Regulamentul de procedură), iar titlul trebuie modificat după cum urmează:

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European privind articolul 123, cu privire la declarațiile scrise, și articolul 42, cu privire la inițiativele legislative – (2011/2058/REG)
commission : AFCO

Modificări ale sesizărilor către comisii

JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal și fiscal în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (FISCUS) și de abrogare a Deciziilor nr. 1482/2007/CE și nr. 624/2007/CE – 2011/0341(COD)
retrimis fond : IMCO
avis : BUDG, ECON, JURI (articolul 37)

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEARD) – 2011/0282(COD)
retrimis fond : AGRI
aviz : DEVE, BUDG, CONT, EMPL, ENVI, REGI, JURI (articolul 37)

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului - 2011/0195(COD)
retrimis fond : PECH
aviz : DEVE, BUDG, ENVI, REGI, JURI (articolul 37)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 27.6.2012)

AFET

- Relaţiile UE-China (2012/2137(INI))

- Impactul crizei financiare şi economice asupra drepturilor omului (2012/2136(INI))

CULT

- Punerea în aplicare a Directivei privind serviciile media audiovizuale (2012/2132(INI))
(aviz: ITRE, JURI, LIBE, IMCO)

DEVE

- Aspecte de dezvoltare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice: impactul asupra reducerii sărăciei în ţările în curs de dezvoltare (2012/2135(INI))
(aviz: ENVI, JURI, INTA)

ECON

- Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (2012/2134(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, JURI, IMCO, REGI)

EMPL

- Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (2012/2131(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI, LIBE)

FEMM

- Prevenirea bolilor legate de vârstă la femei (2012/2129(INI))
(aviz: ENVI)

IMCO

- O nouă agendă pentru politica europeană de protecţie a consumatorilor (2012/2133(INI))

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

- Situaţia drepturilor fundamentale: standarde şi practici în Ungaria (în conformitate cu rezoluţia PE din 16 februarie 2012) (2012/2130(INI))
(aviz: AFCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativăarticolul 119 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 27.6.2012)

AFET

- Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune (pe baza Raportului anual adresat de Consiliu Parlamentului European privind politica externă şi de securitate comună) (2012/2138(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5.6.2012)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului referitoare la principiul ONU al responsabilității de a proteja (R2P) (2012/2143(INI))

- Recomandare adresată Consiliului referitoare la stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky (2012/2142(INI))
(aviz: LIBE)

Comisii asociate

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 27.06.2012)

EMPL

- Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (2012/2131(INI))
Comisii asociate EMPL, LIBE
(aviz: LIBE, FEMM, DEVE, CULT, AFET, ITRE, JURI)


21. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

258

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

56

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

141

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

164

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

314

0021/2012

Philippe Boulland, Ádám Kósa

81

0022/2012

Franz Obermayr

26

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

68

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

18


22. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


23. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 10 septembrie 2012 şi 13 septembrie 2012.


24. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Naranjo Escobar, Nattrass, Mariya Gabriel, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Matušić, Plenković, Vuljanić


Anexa 1 - Educaţia pentru dezvoltare şi cetăţenia mondială activă (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0007/2012 depusă de deputaţii Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze şi Fiona Hall refertoare la educaţia pentru dezvoltare şi cetăţenia mondială activă (punctul 11 al PV din 5.7.2012 şi P7_TA(2012)0302) şi semnată de 398 de deputaţi:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Mário David, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Eva Joly, Romana Jordan, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Sajjad Karim, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Ana Miranda, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Heide Rühle, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Sabine Wils, Jacek Włosowicz, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 2 - Stabilirea Zilei internaţionale a îngheţatei artizanale (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă nr. 0010/2012 depusă de deputaţii Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella şi Ewald Stadler referitoare la stabilirea Zilei internaţionale a îngheţatei artizanale (punctul 12 al PV din 5.7.2012 şi P7_TA(2012)0303) şi semnată de 387 de deputaţi:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, George Becali, Bastiaan Belder, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Jean-Jacob Bicep, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Philip Claeys, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Herbert Dorfmann, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Estelle Grelier, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Bernd Lange, Esther de Lange, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Fiorello Provera, Paulo Rangel, Miloslav Ransdorf, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, György Schöpflin, Werner Schulz, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate