Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 września 2012 r. - Strasburg

12. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 87a ust. 6 i art. 88 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 87a ust. 6 Regulaminu Przewodniczący Konferencji Przewodniczacych Komisji poinformował przewodniczącego Parlamentu o tym, że nie zgłoszono żadnego sprzeciwu w odniesieniu do:

1) zalecenia komisji TRAN w sprawie niezgłaszania sprzeciwu wobec projektu środków wykonawczych dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą: „Zalecenie dotyczące decyzji w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu decyzji Komisji upoważniającej Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków powietrznych (B7-0423/2012);

2) zalecenia komisji AGRI w sprawie niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego pt. „Zalecenie w sprawie podjęcia decyzji o niewyrażaniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych (B7-0424/2012).

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu tych zaleceń grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciw wobec nich, zostaną one uznane za przyjęte. W przeciwnym razie zalecenia te zostaną poddane pod głosowanie.

Oba zalecenia są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności