Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2012 - Štrasburg

12. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 a článok 88 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

V súlade s článkom 87a ods. 6 rokovacieho poriadku predseda konferencie predsedov výborov oznámil predsedovi Parlamentu, že neboli vznesené žiadne námietky voči:

1) odporúčaniu výboru TRAN nevzniesť námietku voči návrhu vykonávacích opatrení, ktoré spadajú pod regulačný postup s kontrolou: «Odporúčanie k rozhodnutiu nevznášať námietky voči návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa Francúzskej republike povoľuje odchýliť sa od ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1332/2011, pokiaľ ide o používanie novej verzie softvéru pre palubný protizrážkový systém (ACAS II) u niektorých novo vyrobených lietadiel (B7-0423/2012)»;

2) odporúčaniu výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému aktu «Odporúčanie k rozhodnutiu nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) z 28. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (B7-0424/2012)».

Ak proti týmto odporúčaniam nevznesie do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení v pléne politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov námietku, odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich musí hlasovať.

Tieto dve odporúčania sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia