Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 september 2012 - Straatsburg

20. Regeling van de werkzaamheden
CRE

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2012 (PDOJ 493.542) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag
Geen wijzigingen.

Woensdag
Geen wijzigingen

Donderdag
Verzoek van de ALDE-Fractie om uitstel van de stemming over het verslag van Sharon Bowles over het «Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie» (A7-0076/2012), dat momenteel is ingeschreven op de stemmingen van donderdag (punt 63 PDOJ).
Het woord wordt gevoerd door Sharon Bowles, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid