Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0150(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0069/2012

Indgivne tekster :

A7-0069/2012

Forhandlinger :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Afstemninger :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0311

Protokol
Mandag den 10. september 2012 - Strasbourg

21. Europæisk standardisering ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 2009/23/EF [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Adam Gierek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Edvard Kožušník for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz og Barbara Weiler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati og Malcolm Harbour.

Talere: Toine Manders for ALDE-Gruppen, Viviane Reding og Lara Comi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 11.9.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik