Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0150(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0069/2012

Esitatud tekstid :

A7-0069/2012

Arutelud :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Hääletused :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0311

Protokoll
Esmaspäev, 10. september 2012 - Strasbourg

21. Standardimine Euroopas ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa standardimist ja millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Adam Gierek (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz ja Barbara Weiler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati ja Malcolm Harbour.

Sõna võtsid Toine Manders fraktsiooni ALDE nimel, Viviane Reding ja Lara Comi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.9.2012protokoll punkt 10.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika