Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0150(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0069/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0069/2012

Keskustelut :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Äänestykset :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0311

Pöytäkirja
Maanantai 10. syyskuuta 2012 - Strasbourg

21. Eurooppalainen standardointi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista sekä neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 2009/23/EY muuttamisesta [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Gierek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz ja Barbara Weiler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati ja Malcolm Harbour.

Puheenvuorot: Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Viviane Reding ja Lara Comi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.9.2012, kohta 10.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö