Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0150(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0069/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0069/2012

Viták :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Szavazatok :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0311

Jegyzőkönyv
2012. szeptember 10., Hétfő - Strasbourg

21. Az európai szabványosítás ***I (vita)
CRE

Jelentés az európai szabványosításról, valamint a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/105/EK és a 2009/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)] – Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Adam Gierek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edvard Kožušník, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Gáll-Pelcz Ildikó és Barbara Weiler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati és Malcolm Harbour.

Felszólal: Toine Manders, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Viviane Reding és Lara Comi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.9.11-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat