Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0150(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0069/2012

Pateikti tekstai :

A7-0069/2012

Debatai :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Balsavimas :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0311

Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras

21. Europos standartizacija ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Adam Gierek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Edvard Kožušník ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz ir Barbara Weiler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati ir Malcolm Harbour.

Kalbėjo: Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Viviane Reding ir Lara Comi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.8 protokolo 11.9.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika