Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0150(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0069/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0069/2012

Debates :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Balsojumi :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0311

Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 10. septembris - Strasbūra

21. Eiropas līmeņa standartizācija ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Lara Comi (A7-0069/2012).

Lara Comi iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Adam Gierek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Edvard Kožušník ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz un Barbara Weiler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati un Malcolm Harbour.

Uzstājās Toine Manders ALDE grupas vārdā, Viviane Reding un Lara Comi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. septembra sēdes protokola 10.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika