Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0150(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0069/2012

Ingediende teksten :

A7-0069/2012

Debatten :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Stemmingen :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0311

Notulen
Maandag 10 september 2012 - Straatsburg

21. Europese normalisatie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese normalisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG en 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi leidt het verslag in.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Adam Gierek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz en Barbara Weiler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati en Malcolm Harbour.

Het woord wordt gevoerd door Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Viviane Reding en Lara Comi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 11.9.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid