Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0150(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0069/2012

Texte depuse :

A7-0069/2012

Dezbateri :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Voturi :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0311

Proces-verbal
Luni, 10 septembrie 2012 - Strasbourg

21. Standardizarea europeană ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Adam Gierek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz şi Barbara Weiler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati şi Malcolm Harbour.

Au intervenit: Toine Manders, în numele Grupului ALDE, Viviane Reding şi Lara Comi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 11.9.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate