Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0150(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0069/2012

Predkladané texty :

A7-0069/2012

Rozpravy :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Hlasovanie :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0311

Zápisnica
Pondelok, 10. septembra 2012 - Štrasburg

21. Európska normalizácia ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Gierek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, Edvard Kožušník v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz a Barbara Weiler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Sergio Gaetano Cofferati a Malcolm Harbour.

Vystúpili: Toine Manders v mene skupiny ALDE, Viviane Reding a Lara Comi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 11.9.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia