Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0164/2012

Разисквания :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Гласувания :

PV 11/09/2012 - 10.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0314

Протокол
Понеделник, 10 септември 2012 г. - Страсбург

29. Фармакологичната бдителност (изменение на Директива 2001/83/EО) ***I - Фармакологичната бдителност (изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на фармакологичната бдителност [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan представи своите доклади.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu и Zuzana Roithová.

Изказаха се: John Dalli и Linda McAvan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 11.9.2012 и точка 10.11 от протокола от 11.9.2012

Правна информация - Политика за поверителност